Про методичний кабінет

 

Наше кредо: "Від творчого методиста до творчого вчителя"

Науково – методична проблема:

«Запровадження інноваційних  педагогічних технологій, удосконалення  системи  психолого-педагогічного супроводу особистості в системі креативної освіти»

Основні завдання по реалізації науково – методичної проблеми:

Виявлення, вивчення та організація цілеспрямованого поширення кращого педагогічного досвіду.

Утвердження принципів нової ролі освіти як стратегічної основи розвитку особистості, суспільства, нації, держави; виховання патріота і громадянина, який розуміє проблеми світу.

Реалізація компетентнісного підходу до змісту і характеру навчально-виховного процесу.

Забезпечення навчально-методичного супроводу варіативної частини навчальних планів, поглибленого та профільного навчання і допрофільної підготовки, акумуляція кращого досвіду, наявного в районі у викладанні варіативного компоненту освітнього стандарту.

Методичне сприяння об'єктивному, науково - обґрунтованому моніторингу якості навчально-виховного процесу; роботи по розвитку творчого потенціалу педагогів, створення у педагогічних колективах сприятливих соціально-психологічного мікроклімату, атмосфери творчості і відповідальності.

Модернізація форм, змісту підготовки та розвитку професійної компетентності педагогічних та керівних кадрів до роботи в сучасних умовах змін структури та змісту освіти в Україні.

Посилення психологізації навчально-виховного процесу.

Створення системи педагогічної самоосвіти.

Достатнє і багатомірне формування інформаційного освітнього простору.

Надання практичної допомоги педагогічним колективам району по роботі із здібними та обдарованими дітьми.