Нормативно-правові документи

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Конституція України

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про вищу освіту"

Закон України "Про загальну середню освіту"

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 686-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2012р. № 675-р "Про схвалення методичних рекомендацій щодо складення регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів"

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти"

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010р. № 777 "Про затвердження Положення про освітній округ"

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Наказ Міністерства освіти і науки України від 22 квітня 2014 року № 501 "Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки України з виконання рекомендацій Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти за результатами круглого столу "Освіта представників національних меншин України: проблеми і шляхи їх вирішення"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.10.2013 р. "Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 серпня 2013 року № 1222 "Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти"

Наказ Міністерства освіти і науки України від № 17 червня 2013 року № 772 " Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 р. № 854 "Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 03 черня 2008 року № 496 "Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 9-12-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ Міністерства освіти і науки України від 27 березня 2001 року № 159 "Про затвердження Примірного положення про раду загальноосвітнього навчального закладу"

ЛИСТИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Лист Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2014 року № 1/9-72 № "Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань"

Лист Міністерства освіти і науки України від 07 серпня 2013 року № 1/9-533 "Про методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів"

Лист Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2007 року № 1/9-651 "Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів"

ОБЛАСНІ ПРОГРАМИ

Обласна програма "Освітній округ 2011-2015 "

Про затвердження обласної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2014 року

РАЙОННІ ПРОГРАМИ

Програма розвитку освіти в Олександрійському районі на 2016-2020 роки (затверджена рішенням другої сесії сьомого скликання Олександрійської районної ради від 23.12.2015 року № 20)

НАКАЗИ КЗ "КОІППО ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО"

Наказ комунального закладу "Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського"26.06.2014 р. № 490/19-09 "Про затвердження Положення про бібліотеку районного (міського) методичного кабінету (центру)

Наказ комунального закладу "Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського" від 18.11.2013 року № 121 "Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року"

ПОЛОЖЕННЯ

Положення про регіональну школу новаторства педагогічних працівників

Положення про авторську творчу майстерню вчителя

Положення про творчу групу в системі науко-методичної роботи педагогічних працівників загальноосвітніх та вищих навчальних закладів

Положення про майстер-клас в системі науково-методичної роботи з педагогічними кадрами

Положення про обласний навчально-методичний центр освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб

Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр)

КЕРІВНИКАМ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Основні законодавчі та нормативно-правові документи, які необхідні у роботі директора школи  

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 р. № 240 «Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I-III ступенів»

Лист Міністерства освіти і науки України від 21.09.2015 р. № 2/2-14-1907-15 "Методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів"